ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH

ホーム > 投稿 > ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH
- Địa điểm: TOKYO

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tuổi từ 18~36
- Yêu cầu: Cao trên 1m65. Sức khỏe tốt ,ham học hỏi
- Thời gian thi tuyển: 04/11/2018 ; 06/11/2018 ; 09/11/2018

-Chốt fom trước 5 ngày thi tuyển

- Thời gian bay dự kiến 03/2019